Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tüm işletmelerin evsel ve endüstriyel nitelikli atıksularını arıtmakta olan tesisimiz 52500 m2 alan üzerinde kurulmuştur. Sanayimizin ileriki yıllardaki gelişmeleri göz önüne alınarak ikinci kademenin de plan ve projesi oluşturulmuştur.

2008 yılında sözleşmesi imzalanan, 2009 yılı temmuz ayında temeli atılan atıksu arıtma tesisimizin inşaatı 2012 yılı haziran ayında tamamlanmış, bu tarihten itibaren mekanik ekipman testlerine başlanmıştır. 19.04.2013 tarihinde çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru sonucunda Atıksu Deşarjı İçin çevre İzin Belgesini alınmıştır.

Proje ve Yapım Yüklenicisi  : Betaş Prefabrike A.Ş. ve Ekosistem L.T.D. Ş.T.İ. iş ortaklığı

Sözleşme Tarihi                    : 17.07.2008

Temel Atma Tarihi                 : 10.07.2009

İşletmeye Alma Tarihi           : 01.01.2013

Geçici Kabul Tarihi               : 01.01.2014

Kesin Kabul Tarihi                : 01.01.2015

İhale Bedeli                          : 18.500.000 TL: + KDV

Tesis Dizaynı İle İlgili Karakteristik Veriler; Kapasite:

                  Aşama: 40.000 m3/gün

                  Aşama: 20.000 m3/gün

                  Toplam: 60.000 m3/gün


   

 Parametre     Ortalama Debi Tesis Girişi     Tesis çıkışı  Verim
 mg/L        kg/gün  mg/L    kg/gün  %
 KOI  25.000-30.000 m3/gün  1.400  42.000  65  1950  95
 AKM  1.450  43.500  22  660  98
 TN  25  750  3  90  88
 TP  4  120  0,1  3  97

 

Günlük ortalama 30.000 m3/gün karışık endüstriyel atıksuyun arıtıldığı atıksu arıtma tesisimizin faal olarak işletimi esnasında insan kusurlarını minimuma indirebilmek, elektrik ve kimyasal kullanım miktarı esnasında oluşabilecek kayıpları önlemek için mevcut sistemde full otomasyon olarak tabir edilen bir dizi işlemler serisi uygulanmaktadır.

Bu sistemde tesis 6 MCC grubuna ayrılmış, saha üzerindeki tüm mekanik ve elektriksel ekipmanlardan gelen veriler bu gruplara iletilmekte, burada bilgiler işlendikten sonra idari binadaki scada sistemine aktarılmaktadır. Scada sisteminde tesisteki herhangi bir ekipmanın çalışıp çalışmadığı, hangi zaman aralıklarında çalıştığı, arıza meydana geldiğinde arızanın türü ve niteliği hakkında bilgiler online olarak gözükmektedir. Burada tesisin işletimi esnasında minimum personel bulunacak şekilde bir otomasyon yapılmıştır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda veriler toplanıp rapor halinde kullanıcıya sunulmaktadır.


Paylaş: