Bilindiği üzere, OSBÜK ile Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. arasında "OSB'ler ile OSB sanayicilerine piyasa normunun altında fiyatlandırma ve vadelendirme imkânlarıyla Güneş Enerjisi Santrali kurulmasına yönelik kredi sağlanması" amacıyla 19.07.2022 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Banka tarafından OSB'ler ve OSB sanayicilerine sağlanacak olan finansal desteğin şartları piyasa koşulları gereğince süreç içerisinde değişkenlik arz edecek olmakla birlikte; iş birliğimiz kapsamında OSB'ler ve OSB sanayicilerine Banka nezdinde tanınacak olan destek koşulları ekte yer alan bilgi notunda gönderilmektedir.

İlgili Dökümanlar


  • 01.08.2022Paylaş: