Bilindiği üzere günümüzde sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek, satış yapabilmek için yeterli değildir. Doğru yerde, doğru zamanda ve doğru bir organizasyonla katılımcılarla iletişim kurabilmek önemlidir.

Bu anlayıştan hareketle; fuarların tüm sektörlerin gelişimine katkı sağladığı da yadsınamaz bir gerçektir. Yenilikleri ve teknolojiyi takip etmek, kendinizi geliştirmek, ileriye dönük çalışmalar için bir öngörüye sahip olmak anlamında olan fuarlar; üreticilerle müşterileri buluşturan önemli bir köprü olmakla beraber, bu sayede firmalara rakiplerini izleme şansı vermesi ve farklı kültürleri de buluşturarak, ülke tanıtımına sayısız katkılar sağlamaktadır.

Şehrimizde yıllar önce yapılan, ancak günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzak olan bir fuar alanı bulunmaktadır.

Sanayicilerimizden gelen yoğun talepler, İlimizdeki STK’lar, muhtelif sektörlerin yöneticileri ile yapılan anket sonuçlarına göre; Bölgemiz içerisinde bir Fuar ve Kongre Merkezi kurulmasının elzem olduğu ve bu konuda hem fikir olunduğu, ORAN Kalkınma Ajansının desteği ile hazırlanan “Fizibilite Etüdü”ne göre, Kayseri’de yeni bir fuar alanı yatırımına ihtiyaç olduğuna, bu yatırımın başta bölgemize, ilimize ve civar illere büyük bir canlılık getireceğine dair ortak görüş bildirilmiş ve tespitler yapılmıştır.

Bütün bu çalışmalar neticesinde; Bölgemiz sınırları içerisinde 6. cadde üzerinde yer alan,  geçmişte yeşil alan olan arazi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, sadece fuar alanı olarak kullanılması şartıyla, Plan tadilatına konu edilmiş ve onaylanmıştır.

Bu çerçevede; 150 bin metrekare arsa üzerine, 60 bin metrekare fuar alanı inşaatı yapılabilecektir.

Halen, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün kendi imkânlarıyla ilk etapta 18 bin metrekarelik bir hol için inşaatına başlanılmış olup, söz konusu çalışmalara kesintisiz devam edilmektedir.

Kayseri OSB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüPaylaş: