Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri OSB) tarafından üyelere ve çalışanlara yönelik Muhasebe ve Mali Analiz Eğitimi Kayseri OSB Konferans Salonunda düzenlendi.

Erciyes üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şaban UZAY tarafından verilen eğitime Kayseri OSB Bölge Müdür Yardımcısı Adil Özhan, OSB idarecileri, çalışanları, OSB firma yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Prof. Dr. Şaban UZAY tarafından verilen eğitimde; Genel Muhasebe, Maliyet muhasebesi, Yönetim muhasebesi, Muhasebe verilerinden yararlanmanın faydaları, Türkiye’de muhasebeye yön veren yasal düzenlemeler, Yöneticiler için muhasebe ve mali analizin önemi Kaydetme, sınıflandırma, özetleme, raporlama, sonuçlandırma, yorumlama ve sorgulama, Tek düzen muhasebe, Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı, Sermaye ve öz sermaye, Nakit esası, tahakkuk esası, Gelir-gider harcama,  Bilanço denkliği, Bilanço örnekleri üzerinden değerlendirme, Hesap tipi bilanço, Bilançoda ve gelir tablosunda dikkat edilmesi gerekenler, Para birimi uyumu, Gelir gider tablosu, Gelir tablosu hesaplarının işleyişi, Bilanço tablosu hesaplarının işleyişi, Nazım hesapların işleyişi, Çift taraflı kayıt sistemi, Tek taraflı kayıt sistemi ve sair ilgili konulara değinildi.Paylaş: